عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 23, شماره 2: تابستان 1392 تداوم معمارى مذهبى ساسانى در مسجد تاريخانة دامغانتحليل مقايس هاى آتشكدة تپ هحصار و مسجد تاريخانة دامغان چکیده   PDF
میترا آزاد
 
دوره 13, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1382 تدوین و ادراک آهنگ فضاسیر کثرت به وحدت در طول زمان چکیده   PDF
محمدحسین مسعودی
 
دوره 25, شماره 2: تابستان 1394 تدوین چارچوبی برای اندازه گیری تاب آوری یک محله شهری در برابر زلزله نمونه موردی : محله هرزه ویل ، منجیل ، گیلان چکیده   PDF
اکبر زرگر, زهرا اهری, فاتیما رازقی
 
دوره 21, شماره 3: پاییز 1390 تطبيق محتوايى دو واژه منظر و لندسكيپ چکیده   PDF
سیدحسن تقوائی
 
دوره 23, شماره 3: پاییز 1392 تعامل بين ايده يابى و پردازش ايده در تفكر طراحى معمارى چکیده   PDF
حميدرضا شريف, حميد نديمى
 
دوره 26, شماره 2: تابستان 1395 تعلیم معمار یا تربیت معمار: تأملی در رسالت‌ زمانمند مدرس طراحی معماری چکیده   PDF
عاطفه کرباسی, وحید صدرام
 
دوره 1, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1370 تعیین سرعت باد در بافتهای شهری چکیده   PDF
منصوره طاهباز
 
دوره 21, شماره 1: بهار 1390 تعیین و به کارگیری معیارهای مکان یابی ساختمان های بلند در کلان شهرها؛ نمونۀ موردی شیراز چکیده   PDF
الهام فلاح, محمدمهدی عزیزی
 
دوره 23, شماره 4: زمستان 1392 تفكر دوگانه1 و مفاهيم فضا در تئورى و عمل چکیده   PDF
شهرام پورديهيمى, ساسان سيدكلال
 
دوره 21, شماره 2: تابستان 1390 تفکر نقاد و ارزیابی ایدۀ طراحی معماری چکیده   PDF
حميدرضا شريف
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1370 تقويم نیاز به سایه و آفتاب چکیده   PDF
 
دوره 26, شماره 2: تابستان 1395 تقویت ادراک حسی متعادل در کارگاه «درک و بیان محیط» چکیده   PDF
الهام بختیاری‌منش
 
دوره 22, شماره 2: تابستان1391 تكنولوژى، معمارى، و پايدارى چکیده   PDF
محمد تحصيلدوست
 
دوره 23, شماره 2: تابستان 1392 تمثیل ظهور حق در مظاهر عددی و هندسی به روایت سید حیدر آملی و تأثیر احتمالی آن بر هنر آینه کاری ایرانی چکیده   PDF
حسن بلخاری
 
دوره 19, شماره 2-1: پاییز و زمستان 1388 تنوع در طرح معماری با غهای تاریخی شیراز باغ ارم و باغ تخت و باغ جهان نما و باغ دلگشا چکیده   PDF
علی علائی
 
دوره 2, شماره 4-3-2: تابستان،پاییز و زمستان 1371 تنگناهای زیست محیطی تهران در رابطه با آبخیزها با تأئید بر حوزه تأکید بر حوزه سد طالقانرود چکیده   PDF
عطاا... قبادیان
 
دوره 21, شماره 3: پاییز 1390 توسعة درو ن زاى شهرى وتحليل ابعاد اقتصادى و مديريتى آن چکیده   PDF
محمد آئينى
 
دوره 21, شماره 2: تابستان 1390 جايگاه انسان در تحول معنای فضای معماری در قرن نوزدهم و بيستم چکیده   PDF
سوسن نورمحمدی
 
دوره 21, شماره 3: پاییز 1390 جايگاه سازمان فضايى در طراحى شهرى چکیده   PDF
کامران ذکاوت
 
دوره 5, شماره 3-4: پاییز و زمستان 1374 جایگاه درس تاریخ معماری در آموزش معماری چکیده   PDF
اکبر حاج ابراهیم زرگر
 
دوره 23, شماره 1: بهار1392 جایگاه سازمان کالبدی در طراحی شهری چکیده   PDF
کامران ذکاوت
 
دوره 14, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1383 جایگاه پایان نامه تحصیلی در نظام آموزش معماری چکیده   PDF
سعید میرریاحی
 
دوره 21, شماره 4: زمستان 1390 جذب طبقه خلاق در تهران به کمک طراحی شهری چکیده   PDF
سارا دادپور
 
دوره 3, شماره 2-1: بهار و تابستان 1372 جریان انتقال ناپايدار(1) چکیده   PDF
شهرام پورديهيمی
 
دوره 24, شماره 3: پاییز 1393 جستار در شكل نظريه هاى معمارى چکیده   PDF
سعيد اصغرزاده
 
126 - 150 (376) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>