عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 25, شماره 4: زمستان 1394 تجدید حیات مبتنی بر فرهنگ و اوقات فراغت، معرفی چارچوبی مفهومی برای احیای عرصه‌های رو به افت مراکز شهرها چکیده   PDF
راضیه موسوی خورشیدی, مرجان سادات نعمتی مهر
 
دوره 14, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1383 تحقیق تفسیری تاریخی در معماری چکیده   PDF
مهرداد قیومی
 
دوره 21, شماره 3: پاییز 1390 تحليل اجتماعى فضايى بافتهاى فرسودة شهرى به منظور احيا و جلوگيرى از فرسودگى بيشتر (مطالعة موردى: منطقة هفده تهران) چکیده   PDF
ژيلا سجادى, رحمت الله منشى زاده, بهزاد حبيبى
 
دوره 24, شماره 1: بهار 1393 تحليل روند تغييرات شاخص هاى تراكم و سرانة فضاى مسكونی چکیده   PDF
عسگرى معصوم نيا بيشه, ناصر برك پور
 
دوره 26, شماره 2: تابستان 1395 تحلیل جزئیات هندسی و اجرایی در گنبدهای دوپوستۀ گسستۀ نار شاخص شهر اصفهان نمونۀ مطالعاتی: گنبدهای مسجد جامع عباسی، آرامگاه‌های درب امام، مدرسۀ چهارباغ اصفهان، و کلیسای بیت اللحم چکیده   PDF
ساناز رهروى پوده, نیما ولی بیگ, افروز رحیمی آریایی
 
دوره 26, شماره 3: پاییز 1395 تحلیل فضایی قابلیت پیاده‌روی - مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران چکیده   PDF
اسماعیل صالحی, سیده آل محمد, مجید رمضانی مهریان
 
دوره 14, شماره 2-1: بهار و تابستان1383 تحلیلی بر ضرورت شکل گیری و نقش شهر جدید گلبهار در تمرکز زدایی از مادرشهر مشهد چکیده   PDF
عیسی ابراهیم زاده, محمدرحیم رهنما, محمد نگهبان مروی
 
دوره 20, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1389 تحول و تکوین دولت خانه نقش جهان، عالی قاپو چکیده   PDF
حسین پورنادری
 
دوره 24, شماره 2: تابستان 1393 تداوم كسب وكارهاى كوچك در طراحى شهرى مقاوم پس از زلزلة سال 1382 بم چکیده   PDF
عليرضا فلاحى, سولماز ارژنگى
 
دوره 23, شماره 2: تابستان 1392 تداوم معمارى مذهبى ساسانى در مسجد تاريخانة دامغانتحليل مقايس هاى آتشكدة تپ هحصار و مسجد تاريخانة دامغان چکیده   PDF
میترا آزاد
 
دوره 13, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1382 تدوین و ادراک آهنگ فضاسیر کثرت به وحدت در طول زمان چکیده   PDF
محمدحسین مسعودی
 
دوره 25, شماره 2: تابستان 1394 تدوین چارچوبی برای اندازه گیری تاب آوری یک محله شهری در برابر زلزله نمونه موردی : محله هرزه ویل ، منجیل ، گیلان چکیده   PDF
اکبر زرگر, زهرا اهری, فاتیما رازقی
 
دوره 21, شماره 3: پاییز 1390 تطبيق محتوايى دو واژه منظر و لندسكيپ چکیده   PDF
سيدحسن تقوائى
 
دوره 23, شماره 3: پاییز 1392 تعامل بين ايده يابى و پردازش ايده در تفكر طراحى معمارى چکیده   PDF
حميدرضا شريف, حميد نديمى
 
دوره 26, شماره 2: تابستان 1395 تعلیم معمار یا تربیت معمار: تأملی در رسالت‌ زمانمند مدرس طراحی معماری چکیده   PDF
عاطفه کرباسی, وحید صدرام
 
دوره 1, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1370 تعیین سرعت باد در بافتهای شهری چکیده   PDF
منصوره طاهباز
 
دوره 21, شماره 1: بهار 1390 تعیین و به کارگیری معیارهای مکان یابی ساختمان های بلند در کلان شهرها؛ نمونۀ موردی شیراز چکیده   PDF
محمدمهدی عزیزی, الهام فلاح
 
دوره 23, شماره 4: زمستان 1392 تفكر دوگانه و مفاهيم فضا در تئورى و عمل چکیده   PDF
شهرام پورديهيمى, ساسان سيدكلال
 
دوره 21, شماره 2: تابستان 1390 تفکر نقاد و ارزیابی ایدۀ طراحی معماری چکیده   PDF
حمیدرضا شریف
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1370 تقويم نیاز به سایه و آفتاب چکیده   PDF
 
دوره 26, شماره 2: تابستان 1395 تقویت ادراک حسی متعادل در کارگاه «درک و بیان محیط» چکیده   PDF
الهام بختیاری‌منش
 
دوره 22, شماره 2: تابستان1391 تكنولوژى، معمارى، و پايدارى چکیده   PDF
محمد تحصيلدوست
 
دوره 23, شماره 2: تابستان 1392 تمثیل ظهور حق در مظاهر عددی و هندسی به روایت سید حیدر آملی و تأثیر احتمالی آن بر هنر آینه کاری ایرانی چکیده   PDF
حسن بلخاری
 
دوره 19, شماره 2-1: پاییز و زمستان 1388 تنوع در طرح معماری با غهای تاریخی شیراز باغ ارم و باغ تخت و باغ جهان نما و باغ دلگشا چکیده   PDF
علی علائی
 
دوره 2, شماره 4-3-2: تابستان،پاییز و زمستان 1371 تنگناهای زیست محیطی تهران در رابطه با آبخیزها با تأئید بر حوزه تأکید بر حوزه سد طالقانرود چکیده   PDF
عطاا... قبادیان
 
126 - 150 (397) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>