palette
عناوین مقالات

شماره عنوان مقاله
دوره 22، شماره 3، پاییز 1391 بناى تاريخى كنگاور در آينة متون تاريخى و گزارشپيشگامان باستان شناسى در ايران description چکیده file_download PDF
( محمد غلامعلى فلاح )
دوره 24، شماره 1، بهار 1393 بهره گيرى از ثبات حرارتى زمين در ايجاد آسايش حرارتى description چکیده file_download PDF
( سيده زينب عماديان رضوى, سيدمحمدحسين آيت الهى )
دوره 21، شماره 3، پاییز 1390 بهسازى و بازآفرينى بافتهاى فرسوده شهرهاى كشور ضرورت تدوين سند ملى مواجهه و اقدام در بافتهاى فرسوده description چکیده file_download PDF
( سميه فدایی نژاد, جليل حبيب اللهيان )
دوره 22، شماره 1، بهار 1391 بهينه سازى مصرف انرژى در ساختمان هاى مسكونى اقليم سرد(نمونة موردى: شهر اردبيل) description چکیده file_download PDF
( فاطمه هاشمى, شاهين حيدرى )
دوره 28، پاییز 1397 بهينه يابي زاوية انحرافِ پنلهاي آرايه هاي خورشيدي عمود مورد پژوهش: شهر تهران description چکیده file_download PDF
( محمد تحصیلدوست, علی محمد شیرازی )
دوره 25، شماره 1، بهار 1394 به‌کارگیری هنرهای ترسیمی کودکان و نوجوانان به عنوان روش مشارکتی در طراحی محیط‌های بهتر description چکیده file_download PDF
( مرجان شهاب زاده )
دوره 5، شماره 3-4، پاییز و زمستان 1374 بوم شناسی در شهرهای کهن ایران مرکزی description چکیده file_download PDF
( علی غفاری )
دوره 24، شماره 3، پاییز 1393 بيان الگو و چارچوبى يكپارچه و منسجم براى انتخاب مديريت سبد (پورتفوليو) پروژه با رويكردى استراتژی مدار در سازمانهاى پروژه محور (مورد كاوى: مجموعه هلدينگ سرمايه گذارى ساختمان ايران) description چکیده file_download PDF
( مجتبى حسينعلى پور, صالح محمدى )
دوره 26، شماره 3، پاییز 1395 بیمارستان صحرایی ضد انفجار در ایران (تجلی یاریگری دانش طب و مهندسی نظامی در پشتیبانی درمانی مجروحان) description چکیده file_download PDF
( احمد اصغریان جدی, مهناز قبادی )
دوره 24، شماره 2، تابستان 1393 تأثير دفاع (غيرعامل) بر شكل كالبدى شهر عقد description چکیده file_download PDF
( سيداحسان ميرهاشمى روته )
دوره 22، شماره 3، پاییز 1391 تأثير فناورى اطلاعات و ارتباطات بر ساختار فضايى شهربا رويكرد طراحى شهرى نوتركيب description چکیده file_download PDF
( محمدصادق سهيلی پور, على غفارى, امير شفيعى )
دوره 23، شماره 4، زمستان 1392 تأثير چگونگى هم جوارى توده و فضا در بلوك هاى ساختمانى بر رفتار حرارتى درون بنا description چکیده file_download PDF
( هانيه صنايعيان, فاطمه مهديزاده سراج, فرشاد نصراللهى, سيد مجيد مفيدى شميرانى )
دوره 26، شماره 4، زمستان 1395 تأثیر ابهام و تشابه ساختاری محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری description چکیده file_download PDF
( محمدعلی اشرف گنجوئی, محمودرضا ثقفی, محمد ایرانمنش )
دوره 15، شماره 4-3، پاییز و زمستان 1384 تأثیر طراحی شهری در پیشگیری و کاهش جرایم و نابهنجاری ها description چکیده file_download PDF
( محمد حشمتی )
دوره 24، شماره 1، بهار 1393 تأملى بر نقش دانش شخصى از موقعيت طراحى در شكل گيرى مولدهاى اولية طراحى description چکیده file_download PDF
( مريم كلامى, حميد نديمى )
دوره 18، شماره 2-1، بهار و تابستان 1388 تأملي در معماري سنتي description چکیده file_download PDF
( ناهيد صادقی پى )
دوره 23، شماره 1، بهار1392 تأملی بر مبانی نظری طراحی سه یادمان دفاع مقدس description چکیده file_download PDF
( محمد فرضیان, عیسی حجت )
دوره 26، شماره 3، پاییز 1395 تأملی در معنا و کارکرد واژۀ «آپادانا» در مجموعه‌‌های هخامنشی تخت جمشید و شوش description چکیده file_download PDF
( اسدالله جودکی عزیزی, سیدرسول موسوی حاجی )
دوره 21، شماره 1، بهار 1390 تأملی در مفهوم معماری اسلامی ایران و راه فهم آن description چکیده file_download PDF
( کامبیز حاجی قاسمی )
دوره 1، شماره 4-3، پاییز و زمستان 1370 تاثیر سایه سازها بر میزان description چکیده file_download PDF
( شهرام پور ديهيمی )
دوره 17، شماره 2-1، بهار و تابستان 1387 تاثیر نور روز بر انسان فرایند ادارکی و زیست شناسی – روانی روشنایی روز description چکیده file_download PDF
( شهرام پوردیهیمی, فریبرز حاجی سید جوادی )
دوره 5، شماره 2-1، بهار و تابستان 1374 تاثیر کج باران بر نمای ساختمان description چکیده file_download PDF
( منصوره طاهباز )
دوره 23، شماره 4، زمستان 1392 تاريخ ساخت بازار كرمانشاه با نگاهى به حاميان و بانيان بناهاى آن description چکیده file_download PDF
( سيده ميترا هاشمى )
دوره 26، شماره 3، پاییز 1395 تاریخ آموزش طراحی معماری در دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی ایران)، مرحلۀ تکوین description چکیده file_download PDF
( مهرداد قیومی بیدهندی, یحیی سپهری )
دوره 29، شماره 4، زمستان 1398 تاریخ مفهومی مهندس در نیمۀ نخست دورۀ قاجاریان description چکیده file_download PDF
( مهرداد قیومی بیدهندی, زهرا گلشن )
126 - 150 (504)