عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 24, شماره 2: تابستان 1393 بُعد پنهان در معمارى اسلامى ايران چکیده   PDF
جعفر طاهرى, هادى نديمى
 
دوره 26, شماره 3: پاییز 1395 بیمارستان صحرایی ضد انفجار در ایران (تجلی یاریگری دانش طب و مهندسی نظامی در پشتیبانی درمانی مجروحان) چکیده   PDF
احمد اصغریان جدی, مهناز قبادی
 
دوره 24, شماره 2: تابستان 1393 تأثير دفاع (غيرعامل) بر شكل كالبدى شهر عقد چکیده   PDF
سيداحسان ميرهاشمى روته
 
دوره 22, شماره 3: پاییز 1391 تأثير فناورى اطلاعات و ارتباطات بر ساختار فضايى شهربا رويكرد طراحى شهرى نوتركيب چکیده   PDF
محمدصادق سهيلی پور, على غفارى, امير شفيعى
 
دوره 23, شماره 4: زمستان 1392 تأثير چگونگى هم جوارى توده و فضا در بلو كهاى ساختمانى بر رفتار حرارتى درون بنا چکیده   PDF
هانيه صنايعيان, فاطمه مهديزاده سراج, فرشاد نصراللهى, سيدمجيد مفيدى شميرانى
 
دوره 26, شماره 4: زمستان 1395 تأثیر ابهام و تشابه ساختاری محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری چکیده
محمد علی اشرف گنجوئی, محمود رضا ثقفی, محمد ایرانمنش
 
دوره 15, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1384 تأثیر طراحی شهری در پیشگیری و کاهش جرایم و نابهنجاری ها چکیده   PDF
محمد حشمتی
 
دوره 24, شماره 1: بهار 1393 تأملى بر نقش دانش شخصى از موقعيت طراحى در شك لگيرى مولدهاى اولية طراحى چکیده   PDF
مريم كلامى, حميد نديمى
 
دوره 18, شماره 2-1: بهار و تابستان 1388 تأملي در معماري سنتي چکیده   PDF
ناهيد صادقی پى
 
دوره 23, شماره 1: بهار1392 تأملی بر مبانی نظری طراحی سه یادمان دفاع مقدس چکیده   PDF
محمد فرضیان, عیسی حجت
 
دوره 26, شماره 3: پاییز 1395 تأملی در معنا و کارکرد واژۀ «آپادانا» در مجموعه‌‌های هخامنشی تخت جمشید و شوش چکیده   PDF
اسدالله جودکی عزیزی, سیدرسول موسوی حاجی
 
دوره 21, شماره 1: بهار 1390 تأملی در مفهوم معماری اسلامی ایران و راه فهم آن چکیده   PDF
کامبیز حاجى قاسمى
 
دوره 1, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1370 تاثیر سایه سازها بر میزان چکیده   PDF
شهرام پور ديهيمی
 
دوره 17, شماره 2-1: بهار و تابستان 1387 تاثیر نور روز بر انسان فرایند ادارکی و زیست شناسی – روانی روشنایی روز چکیده   PDF
شهرام پوردیهیمی, فریبرز حاجی سید جوادی
 
دوره 5, شماره 2-1: بهار و تابستان 1374 تاثیر کج باران بر نمای ساختمان چکیده   PDF
منصوره طاهباز
 
دوره 23, شماره 4: زمستان 1392 تاريخ ساخت بازار كرمانشاه با نگاهى به حاميان و بانيان بناهاى آن چکیده   PDF
سيد ه ميترا هاشمى
 
دوره 26, شماره 3: پاییز 1395 تاریخ آموزش طراحی معماری در دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی ایران)، مرحلۀ تکوین چکیده   PDF
مهرداد قیومی بیدهندی, یحیی سپهری
 
دوره 17, شماره 2-1: بهار و تابستان 1387 تاملی در تبعات رشد کمی دوره کارشناسی معماری در دانشگاه های کشور چکیده   PDF
زهرا طاقی
 
دوره 22, شماره 3: پاییز 1391 تبيين مدل نقش ساختارى طراحى براى جلب مشاركت مردمى در فرايند معاصرسازىبافت هاى فرسودة محلات شهرى ايران( نمونة موردى: محلة سيروس تهران) چکیده   PDF
هاشم هاشم نژاد, مصطفي بهزادفر, بهرام صالح صدق پور, سيد علي سيديان
 
دوره 25, شماره 4: زمستان 1394 تبیین ابعاد حریم در روابط فضاهای داخلی مسکن ایرانی‌ـ اسلامی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی چکیده   PDF
آرزو محتشم, مهدی حمزه نژاد
 
دوره 25, شماره 4: زمستان 1394 تجدید حیات مبتنی بر فرهنگ و اوقات فراغت، معرفی چارچوبی مفهومی برای احیای عرصه‌های رو به افت مراکز شهرها چکیده   PDF
راضیه موسوی خورشیدی, مرجان سادات نعمتی مهر
 
دوره 14, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1383 تحقیق تفسیری تاریخی در معماری چکیده   PDF
مهرداد قیومی
 
دوره 21, شماره 3: پاییز 1390 تحليل اجتماعى فضايى بافتهاى فرسودة شهرى به منظوراحيا و جلوگيرى از فرسودگى بيشتر (مطالعة موردى: منطقة هفده تهران) چکیده   PDF
ژیلا سجادی, رحمت ا... منشی زاده, بهزاد حبيبى
 
دوره 24, شماره 1: بهار 1393 تحليل روند تغييرات شاخص هاى تراكم و سرانة فضاى مسكونی چکیده   PDF
عسگرى معصو م نيا بيشه, ناصر برك پور
 
دوره 26, شماره 2: تابستان 1395 تحلیل جزئیات هندسی و اجرایی در گنبدهای دوپوستۀ گسستۀ نار شاخص شهر اصفهان نمونۀ مطالعاتی: گنبدهای مسجد جامع عباسی، آرامگاه‌های درب امام، مدرسۀ چهارباغ اصفهان، و کلیسای بیت اللحم چکیده   PDF
ساناز رهروى پوده, نیما ولی بیگ, افروز رحیمی آریایی
 
101 - 125 (383) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>