عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 19, شماره 2-1: پاییز و زمستان 1388 بررسی تحلیلی مسکن روستایی در ایران چکیده   PDF
محسن سرتیپی پور
 
دوره 21, شماره 4: زمستان 1390 بررسی تحلیلی پیاده راه سازی در کلان شهرهای کشور با تأکید بر مطالبات شهروندان نمونه موردی: پیاده راههای سجاد مشهد چکیده   PDF
محمد صالحی فرد
 
دوره 13, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1382 بررسی تطبیقی شهرهای ایرانی و اروپایی برای ریشه یابی موانع تاریخی مشارکت مدنی چکیده   PDF
جهانشاه پاکزاد
 
دوره 25, شماره 2: تابستان 1394 بررسی شاخص ها ی معماری «کنج» و «شکل کتیبه» شبستان جنوب شرقی مسجد جامع اصفهان ، به منظور شناخت گوشه ای از تحولات تاریخی آن. چکیده   PDF
حسین پورنادری, ارغوان پورنادری
 
دوره 25, شماره 4: زمستان 1394 بررسی قابلیت روش تحقیق کیو در شناسایی و اولویت‌بندی وجوه مؤثر بر طراحی مسکن روستایی، نمونۀ موردی: روستای جیلان‌آباد از توابع اصفهان چکیده   PDF
توحید حاتمی خانقاهی, اکبر حاج ابراهیم زرگر, محسن سرتیپی پور
 
دوره 26, شماره 4: زمستان 1395 بررسی میزان اثر و نقش پوشش گیاهی بر متغیرهای تعیین کنندة آسایش حرارتی فضای باز مطالعة موردی: اقلیم گرم و خشک سیستان چکیده
جمشید داوطلب, محمدرضا حافظی, مرتضی ادیب
 
دوره 21, شماره 4: زمستان 1390 بررسی واژگان تخصصی و روشهای مرمت بافتهای تاریخی چکیده   PDF
ناصر بنیادی
 
دوره 13, شماره 2-1: بهار و تابستان 1382 بررسی وضعیت مسکن و برنامه ریزی آن در شهر یزد چکیده   PDF
کرامت ا.. زیاری, مهدی دهقان
 
دوره 25, شماره 3: پاییز 1394 بررسی کوشک هشت بهشت اصفهان از مقام نظرگاه چکیده   PDF
محمد جواد بینا, لادن اعتضادی
 
دوره 12, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1381 بررسی یک شباهت چکیده   PDF
محمد ایرانمنش
 
دوره 4, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1373 برنامه ریزی توسعه جامع دانشگاهی چکیده   PDF
سیاوش انصاری نیا
 
دوره 19, شماره 2-1: پاییز و زمستان 1388 برنامه ریزی راهبردی توسعۀ فعالیتهای گردشگری منطقۀ پیر بکران چکیده   PDF
سیدمجتبی قاضی میرسعید, مهدی صفری
 
دوره 15, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1384 برنامه ریزی راهبردی مدارس معماری، چرا و چگونه؟ چکیده   PDF
حمید ندیمی
 
دوره 4, شماره 2-1: بهار و تاستان 1373 برنامه ریزی شهری و شهرهایی که در فهرست میراث جهانی قرار دارند چکیده   PDF
بهرام قدیری
 
دوره 22, شماره 1: بهار 1391 بعد سلامت طراحى شهرى چکیده   PDF
پانته آ حکیمیان
 
دوره 24, شماره 2: تابستان 1393 بعد پنهان در معماری اسلامی ایران چکیده   PDF
جعفر طاهری, هادی ندیمی
 
دوره 17, شماره 2-1: بهار و تابستان 1387 بن مایه های هنر اسلامی در اندیشه تیتوس بورکهارت چکیده   PDF
محسن سرتیپی پور
 
دوره 8, شماره 2-1: بهار و تابستان 1377 بناهای اولیه مسجد جامع کبیر یزد بررسی تاریخچه مسجد جامع کبیر یزد چکیده   PDF
صدیقه گلشن
 
دوره 22, شماره 3: پاییز 1391 بناى تاريخى كنگاور در آينة متون تاريخى و گزارشپيشگامان باستان شناسى در ايران چکیده   PDF
محمد غلامعلى فلاح
 
دوره 24, شماره 1: بهار 1393 بهره گيرى از ثبات حرارتى زمين در ايجاد آسايش حرارتى چکیده   PDF
سيد ه زينب عماديان رضوى, سيدمحمدحسين آيت الهى
 
دوره 21, شماره 3: پاییز 1390 بهسازى و بازآفرينى بافت هاى فرسوده شهرهاى كشورضرورت تدوين سند ملى مواجهه و اقدام در بافت هاى فرسوده چکیده   PDF
جليل حبيب اللهيان, سمیه فدایی نژاد
 
دوره 22, شماره 1: بهار 1391 بهينه سازى مصرف انرژى در ساختمان هاى مسكونى اقليم سرد(نمونة موردى: شهر اردبيل) چکیده   PDF
فاطمه هاشمى, شاهين حيدرى
 
دوره 25, شماره 1: بهار 1394 به‌کارگیری هنرهای ترسیمی کودکان و نوجوانان به عنوان روش مشارکتی در طراحی محیط‌های بهتر چکیده   PDF
مرجان شهاب زاده
 
دوره 5, شماره 3-4: پاییز و زمستان 1374 بوم شناسی در شهرهای کهن ایران مرکزی چکیده   PDF
علی غفاری
 
دوره 24, شماره 3: پاییز 1393 بيان الگو و چارچوبى يكپارچه و منسجم براى انتخاب مديريت سبد (پورتفوليو) پروژه با رويكردى استراتژ ىمدار در سازما نهاى پروژ همحور (مورد كاوى: مجموعه هلدينگ سرماي هگذارى ساختمان ايران) 1 چکیده   PDF
مجتبى حسينعلى پور, صالح محمدى
 
76 - 100 (383) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>