عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 22, شماره 1: بهار 1391 طراحى ساختمان هاى يكپارچه با فتوولتاييك در شهر تهران چکیده   PDF
راحیل وفایی
 
دوره 21, شماره 3: پاییز 1390 طراحى سايه بان الگو در بوشهر چکیده   PDF
سیدمحمدحسین آیت اللهی, امین محمدی
 
دوره 24, شماره 4: زمستان 1393 طراحىِ فضاى انتظار مراكز درمانى: تأثير محيط و نحوة تعريف فضا بر ادراك كاربران چکیده   PDF
سيدمحمدحسين ذاكرى, فاطمه صفرپور
 
دوره 23, شماره 1: بهار1392 طراحی شهری تاب آور چکیده   PDF
آزاده لک
 
دوره 15, شماره 2-1: بهار و تابستان 1384 طراحی شهری در هزاره سومتأثیرات و نقش نوین اطلاعات و ارتاطات در طراحی شهری) چکیده   PDF
محمود رضایی
 
دوره 17, شماره 2-1: بهار و تابستان 1387 طراحی شهری سیاست گذار و طراحی شهری طرح ریز الگوهایی عملیاتی برای تدوین ابزارهای هدایت و کنترل در ایران چکیده   PDF
کورش گلکار
 
دوره 25, شماره 1: بهار 1394 طراحی شهری پایین به بالا (مفاهمه ای) تدوین دستورکار فرآیند طراحی شهری مشارکتی با رویکرد شارت نمونه موردی: طرح احداث ایستگاه مرکزی مترو در میدان ساعت تبریز چکیده   PDF
مهدیه باقرزاده خسروشاهی
 
دوره 21, شماره 1: بهار 1390 طراحی شهری، فرایند یا فرایندها چکیده   PDF
کورش گلکار
 
دوره 13, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1382 طراحی معماری مناسب برای سالمندان چکیده   PDF
ندا رفیع زاده
 
دوره 17, شماره 2-1: بهار و تابستان 1387 طراحی و کاربرد مدل های فضایی ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری لرزه ای در برنامه ریزی و مدیریت شهری چکیده   PDF
محمد حسین شریف زادگان, حمید فتحی
 
دوره 2, شماره 4-3-2: تابستان،پاییز و زمستان 1371 طراحی، فرايندی خلاقه چکیده   PDF
فرانسيس د- ک چينگ, هورداد قندهاری
 
دوره 21, شماره 1: بهار 1390 طرحی برای بام چکیده   PDF
ناهيد صادقی پى
 
دوره 19, شماره 2-1: پاییز و زمستان 1388 ظرفيت سنجي توسعۀ محله اي در فرایند توسعۀ پايدار شهري مطالعۀ موردی: محلۀ كلكت هچي یا راستهك‌وچۀ شهر تبريز چکیده   PDF
مجتبي رفيعيان, علی اکبر تقوایی, حسن وحداني
 
دوره 2, شماره 1: بهار1371 فتوت نامه بنايان چکیده   PDF
علی اکبر خانمحمدی
 
دوره 25, شماره 3: پاییز 1394 فرایند ارزیابی طرح‌های پیاده‌راه‌سازی خیابان‌ها چکیده   PDF
المیرا نصری
 
دوره 25, شماره 1: بهار 1394 فرصت‌ها و موانع به‌کارگیری رهیافت همکارانه در پایه‌گذاری ساختار سیاست‌گذاری یکپارچه در ‌شهر تهران چکیده   PDF
زهره عبدی دانشپور, وحیده ابراهیم‌نیا
 
دوره 8, شماره 2-1: بهار و تابستان 1377 فصلنامه همایش معماری مسجد، گذشته حال، آینده 3-5 دی ماه 1376، اصفهان چکیده   PDF
 
دوره 25, شماره 2: تابستان 1394 فضامندی: وجوه، حدود و عوامل تاثیر گذار چکیده   PDF
صالحه بخارائی
 
دوره 13, شماره 2-1: بهار و تابستان 1382 فضاهای باز در مجموعه های مسکونی چکیده   PDF
شهرام پور دیهیمی
 
دوره 13, شماره 2-1: بهار و تابستان 1382 فضاهای باز در مجموعه های مسکونی چکیده   PDF
شهرام پور دیهیمی
 
دوره 1, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1370 فهرستواره نام بناهای قدیم ایران چکیده   PDF
بهزاد قدیری
 
دوره 25, شماره 3: پاییز 1394 فهم تجربه‌ی تغییر یکباره‌ی مکان؛ حس مکان ساکنان و کسبه‌ی خیابان پیاده‌راه شده‌ی17 شهریور چکیده   PDF
شمین گلرخ, جهانشاه پاکزاد
 
دوره 25, شماره 4: زمستان 1394 فهم معماری به منزلۀ یک رشتۀ دانشگاهی مقتضیات و امکان‌ها، فرض‌ها و پرسش‌ها چکیده   PDF
زهره تفضلی
 
دوره 24, شماره 4: زمستان 1393 قابليت فضاهاى جمعى در مجتمع هاى مسكونى چکیده   PDF
عبدالكريم قائدى
 
دوره 26, شماره 3: پاییز 1395 قاب‌بندی مسئله؛ راه طراحانۀ رویارویی با مسئلۀ طراحی چکیده   PDF
فرهاد شریعت راد, حمید ندیمی
 
226 - 250 (376) << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>