اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ج

جبل عاملى, عبدالله, دانشكدة معمارى دانشگاه آزاد اسلامى واحد خوراسگان (Iran, Islamic Republic of)
جبل عاملیان, نیلوفر, دانشگاه هنر اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
جديدى, على, دانشكدة هنر و معمارى دانشگاه آزاد يزد (Iran, Islamic Republic of)
جعفري, نسيم, دانشگاه هنر اصفهان
جليليان, شهربانو, دانشكدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى (Iran, Islamic Republic of)
جمالی هرسینی, ناصر, -- (Iran, Islamic Republic of)
جودکی عزیزی, اسدالله, دانشگاه مازندران، كارشناس پايگاه ميراث جهانى بم و منظر فرهنگى آن (Iran, Islamic Republic of)
جودکی عزیزی, اسدالله, دانشگاه مازندران. کارشناس پایگاه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی آن (Iran, Islamic Republic of)
جيحانى, حميدرضا, ندارد. (Iran, Islamic Republic of)
جيحانى, حميدرضا, دانشگاه هنر اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
جیحانی, حمیدرضا, دانشگاه کاشان (Iran, Islamic Republic of)

1 - 11 (11)