جزئیات نویسندگان

آئينى, محمد, -, Iran, Islamic Republic of