جزئیات نویسندگان

ابراهیمی, افشین, پژوهشگاه ميراث فرهنگى و گردشگرى, Iran, Islamic Republic of