دوره 5, شماره 2-1

بهار و تابستان 1374

فهرست مطالب

مقالات

 

روشنایی روز و بهره وری از آن از زمان های بسیار دور برای بشر شناخته شده است. در حال حاضر معمولا معماران از طریق پنجره ها از این پدیده برای روشنایی داخل فضاها استفاده می نمایند. اندازه مناسب پنجره برای روشن سازی داخل فضاها بسیار اهمیت دارد، زیرا علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژی، فضاهای داخل را باید از مزاحمت های نور اضافی بر حذر نمود. برای تعیین کمیت نور در داخل فضاها رهنمودهایی توسط محققین از اواسط قرن حاضر ارائه گردیده است، که هر یک دارای اعتبار و ارزش خاص خود هستند. مقاله حاضر ضمن معرفی برخی از این روش ها، یکی از روش های مهندسین روشنایی اروپا را به تفصیل توضیح داده و معیار  CIE  معتبر که مورد قبول قرار گرفته طراحی در تهران را ارائه داده است. 

شهرام پوردیهیمی
PDF

باران این نعمت آسمانی زمانی که با باد همراه شود می تواند باعث فرسایش نمای ساختمان گردد. میزان این فرسایش بستگی به حجم باران و سرعت باد در زمان بارندگی دارد. برای طراحان، سازندگان و استفاده کنندگان از ساختمان، تعیین میزان فرسایش حاصل از کج بارانحایز اهمیت است چرا که با آگاهی از آن می توان در انتخاب محل و جهت گیری بهتر بنا، حفاظت جبهه های رو به کج باران و انتخاب مصالح مقاومتر در برابر نفوذ رطوبت اقدامات لازم به عمل آورد.

برای تعیین میزان تاثیر کج باران بر نمای ساختمان، فرمولی درست است که بر اساس آن سه وضعیت تاثیر ناچیز، متوسط و شدید فرسایشی باران قابل تخمین است. این مقاله به معرفی روش ترسیمی مکمل فرمول بالا جهت تعیین تاثیر کج باران بر نمای ساختمان های واقع در شهرهای ایران و راه حل های مقابله با آن اختصاص دارد.
منصوره طاهباز
PDF

 

مقاله حاضر، گزارشی از مجموعه مطالب ارائه شده در مقالات، سمینارها و سمپوزیوم های مطرح شده در ایران و جهان و در رابطه با مسئله شهر سالم تا سال 1992 است.

گیسو قائم
PDF

 

در شماره های گذشته این نشریه ذیل عنوان "کتابشناسی شهرهای ایران" و ضمن معرفی اهداف و سرفصل های مندرج در کتابشناسی موصوف، بخشی از منابع تحقیق شهرهای ایران با عناوین زیر در اختیار خوانندگان قرار کرفت:

1-      مآخذ اصلی در زمینه جغرافیای تاریخی ایران به ترتیب زمان تالیف.

2-      کتابشناسی کلیات جغرافیای تاریخی ایران.

3-      کتابشناسی شهرنشینی و شهرسازی ایران.

4-      فهرست کتابشناسی های موجود در زمینه معماری و شهرسازی ایران.

5-      کتابشناسی مدیریت شهرهای ایران.

6-      فهرست کتابشناسی های موجود در زمینه ی شهرهای ایران.

7-      "کتابشناسی موردی شهرهای ایران"که به ترتیب حروف الفبا و بر مبنای نام شهرهای ایران تنظیم گردیده است. به علت حجم زیاد این بخش از کار، در شماره های گذشته از کتابشناسی موردی شهرهای ایران حروف آ تا خ  معرفی شد و در این شماره حروف دال، ر، ز در معرض استفاده علاقمندان قرار می گیرد و انشالله در شماره های بعد، به تدریج سایر موارد معرفی خواهند شد.

بهرام قدیری
PDF

 

شرایط سکونتگاه های روستایی در الجزایر پیش از استقلال این کشور و همچنین سیاست ها و برنامه هایی که پس از استقلال از فرانسه به اجرا در آمده است مورد بررسی قرار می گیرد. مقاله به خصوص تجربه ی ویژه ی روستاهای سوسیالیستی (SOCIALIST VILLAGES) را که در زمره ی مهمترین برنامه های دولت الجزایر پس از پیروزی انقلاب بوده است مورد بررسی قرار می دهد و مشکلات و کاستی هایی را که عملا به توقف این برنامه در الجزایرمنجر شد، معرفی می کند
اکبر حاج ابراهیم زرگر
PDF

 

با اتمام جنگ جهانی دوم و آغاز دوران بازسازی در شهرهای اروپا و با توجه به کثرت جمعیت معلول، موضوع مناسب سازی محیط شهری مورد توجه ویژه قرار گرفت. طی سه دهه اخیر کشورهای اروپایی و آمریکا اقدامات بسیاری در زمینه مناسب سازی فضاها و تدوین قوانین شهری با توسل برنامه ریزی های کوتاه و دراز مدت و در چهارچوب اهدافی مشخص به عمل آورده اند.

در کشور ما نیز موضوع مناسب سازی، پس از پایان جنگ هشت ساله مورد توجه واقع شده و موضوعی نو به شمار می آید، از این رو، تفکر و فرهنگ مناسب سازی تا کنون در جامعه حرفه ای تعمیم نیافته است.

در این راستا، رساله ی مناسب سازی محیط شهری تلاش نموده تا تصویری جامع و واقعی از وضعیت موجود مشکلات و مسایل حرکتی و راه حل های عملی برای تقرب به وضعیت مناسب را در یک فرایند نظام یافته ارائه نماید. 

آربل تومه
PDF

 

در هر شماره ی صفه، بنایی تاریخی را که دارای ارزش و اهمیت معماری برخوردار باشد، تحت عنوان یادگاری از گذشته، معرفی می شود. تصاویر و نقشه های ارائه شده در این مقالات محصول تلاش های دانشجویان دانشکده معماری در ثبت و ضبط ابنیه و آثار تاریخی کشور ماست. اثری که برای معرفی در این شماره انتخاب شده مسجد نصیرالملک شیراز است که بنایی بازمانده از دوران قاجاریه است. برداشت این اثر در سال 1361 توسط دانشجوی دانشکده آقای جمشید بهبود انجام شده است.

 

کامبیز حاجی قاسمی, جمشید بهنود
PDF
-
محمود رازجویان
PDF