آشنایی با استادکاران معماری سنتی ایران

بهرام قديری

چکیده


معرفی شخصيتی که حدود هشتاد سال به معماری سنتی ایران خدمت ارزنده کرده است آن هم در قالب چند صفحه نوشتار مسلما حق مطلب را ادا نمی کند لذا در ابتدا ذکر اين نکته ضروری است که گزارش حاضر خود را از چنين ادعایی مبرا ساخته فقط به گوشه هایی از زندگی حرفه ای يکی از استادکاران معماری یزد به صورت اجمال می پردازد. استاد حاجی علی الکبر آخوند" خرمی" معروف به استاد علی اکبرآخوند ، فرزند محمد و متولد پانزدهم ماه دلو 1270 هجری شمسی است وی در خرمشاه يکی از محلات قديمی شهر یزد به دنیا آمده و نوه آخوند ملا احمد اردکانی است . در نزد مرحوم استاد محمد صادقیه پدر استاد محمدعلی صادقیه به شاگردی در رشته معماری پرداخته است. ابتدا به قالی بافی و رنگرزی اشتغال داشته ولی بزودی و دوران جوانی به رشته معماری روی می آورد

واژگان کلیدی


-

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


-


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.