آشنایی با استادکاران معماری سنتی ایران

بهرام قدیری

چکیده


با هدف آشنایی از نقش ارزشمند استادکاران معماری سنتی ایران در خلق آثار گرانبها و به منظور قدردانی از آنان و برای آن که معماری امروز ما تنها به معرفی آثار باقیمانده از گذشته بسنده نکند و خالق این آثار نیز به محضر پژوهندگان و دانشجویان رشته معماری معرفی شوند، در شماره های گذشته صفه با استاد حاج علی اکبر آخوند خرمی از معمارن سنتی شهر یزد آشنا شدیم. این شماره اختصاص به معرفی و استاد محمدرضا بنام، معروف به استاد رضا از چهره های شناخته شده معماری سنتی معاصر ایران دارد. استاد رضا گرچه اهل تبریز است، اما نه تنها در خطه آذربایجان، بلکه در سراسر ایران نزد اصحاب فن از اشتهار بسزایی برخوردار است.


واژگان کلیدی


ندارد

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


ندارد


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.