palette
شرایط ثبت مقاله
راهنمای ورود به سامانه

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای صفه داشته اید؟
رفتن به صفحه ورود

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صفحه ثبت نام بروید.

جهت ارسال مقاله و اطلاع از وضعیت آن و ورود به سامانه لازم است، ثبت نام کنید..

راهنمای نویسندگان

برای ارسال مقاله به صفه، به یکی از این شیوه‌ها عمل کنید:

۱) ثبت نام در سامانه پند دانشگاه شهید بهشتی و ارسال مقاله به ترتیب موارد خواسته شده در سایت

۲) پروندۀ رایانه‌ای مقاله و ملحقاتش را با رایانامه بفرستید. (رایانامۀ صفه:  j.soffeh@gmail.com و یا ایمیل j-soffeh@sbu.acir)

۳) پروندۀ رایانه‌ای مقاله و ملحقاتش را در لوح فشرده به نشانی دفتر صفه ارسال کنید. (نشانی دفتر صفه: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دفتر صفه)

 

دفتر صفه پس از دریافت مقاله، وصولش را از طریق رایانامه یا تلفن اعلام خواهد کرد.

دفتر صفه نتیجۀ داوری مقاله را پس از دریافت نظرهای داوران و بررسی آنها در هیئت تحریریه، از طریق رایانامه یا تلفن به نویسنده اعلام می‌کند. دفتر صفه تلاش می‌کند پاسخ داوری مقاله‌ها را حداکثر ظرف دو ماه اعلام کند، اما گاهی زمان بیشتری برای داوری لازم می‌شود.

موارد زیر باید منضم به مقاله باشد (دفتر صفه پیش از ثبت مقاله در فهرست مقاله‌های قابل داوری، از نویسنده خواهد خواست که موارد نقص را ــ در صورت وجود ــ برطرف کند):

۱. اصل مقاله

۲. تصویرهای مقاله (چنانچه مقاله تصویر داشته باشد)

۳. فهرست مطالب مقاله

۴. چکیدۀ فارسی در حداکثر سیصد کلمه

۵. کلیدواژگان

۶. پرسش‌های تحقیق

۷. صفحۀ عنوان مقاله و مشخصات و نشانی نویسنده یا نویسندگان (اگر مقاله‌ای چند نویسنده دارد، لازم است نویسندۀ مسئول مقاله معین شده باشد. نویسندۀ مسئول کسی است که در طی روند داوری و آماده‌سازی مقاله با او مکاتبه می‌شود. اگر نویسندۀ مسئول معین نشده باشد، صفه نخستین نویسنده را نویسندۀ مسئول می‌داند.)

طول اصل مقاله و پی‌نوشت‌های آن بر سر هم نباید بیش از ۶۰۰۰ کلمه (حدود ۲۰ صفحۀ تایپ شده) باشد، مگر به اضطرار و مشروط به تأیید داوران و هیئت تحریریه.

پروندۀ رایانه‌ای اصل مقاله را در قالب‌های رایج متن (مانند indd ،docx ،doc ،rtf ،opt) تهیه کنید. بیشتر برنامه‌های نشر رومیزی، مانند MS Word و Open Office Word و InDesign، با این قالب‌ها کار می‌کنند. بهتر است نسخۀ آمادۀ انتقالی از پروندۀ مقاله را در قالب pdf نیز همراه پروندۀ اصلی ارسال کنید (به خصوص اگر نسخۀ چاپ شده ارسال نکرده‌اید). نسخۀ pdf سبب می‌شود که تأثیر خطاهای احتمالی ناشی از تفاوت نرم‌‌افزار یا سیستم عامل کاهش یابد.

مقررات ارسال مقاله

به عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.

  • مقاله طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری که در راهنمای نویسندگان  وجود دارد، نگارش شده است و مقررات مربوط به تضاد منافع و حریم خصوصی را رعایت کرده ام.

  • اینجانب تعهدنامه مجله را دانلود کرده و پس از تکمیل در مرحله بارگذاری فایل های ضمیمه بارگذاری می نمایم. (دانلود فایل تعهدنامه)
متن حفظ حریم خصوصی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.

هزینه برای نویسنده

این مجله هزینه های زیر برای نویسندگان در نظر می گیرد

قیمت ثبت مقاله: 0 (IRR)
نویسندگان میبایست هزینه ارسال مقاله برای انجام امور داوری مقاله خود پرداخت کنند تا مجله بتواند مقاله آنان را پردازش کند.