palette
تصویر صفحه خانگی مجله

صفه

شماره جاری : دوره 30، شماره 2، تابستان 1399

شاپا چاپی : 1683-870X

شاپا الکترونیکی : 2645-5900

صفه نشریه‌ای است علمی ـ پژوهشی در زمینۀ معماری و شهرسازی که بر اساس «آیین‌نامۀ تعیین اعتبار نشریات علمی کشور» و «مرامنامۀ صفه» مقاله‌های علمی ـ پژوهشی را می‌پذیرد و چاپ می‌کند.

نمایه شده در پایگاه داده:Google Scholar و ISC

مقالۀ علمی ـ پژوهشی مقاله‌ای است که در آنْ نویسنده یک پرسش یا چند پرسش مرتبط  بامعنا و واقعی و مهم و قابل پاسخ‌گویی را مطرح و تشریح می‌کند و سپس بر اساس روش علمی موجهی که با سرشت پرسش یا پرسش‌های مقاله سازگار باشد، با اتکا به منابع معتبر مرتبط، برای یافتن پاسخشان تلاش می‌کند.

 

صفه متناسب با زمینۀ تخصصی‌اش (معماری و شهرسازی) در این موضوع‌ها مقاله می‌پذیرد:

آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری، معماری منظر و آمایش زمین، معماری، طراحی داخلی، حفاظت از بناها و مکان‌های تاریخی و فرهنگی، بازسازی پس از بحران.

 

 

منظر و یا رویکرد مقاله‌ها در موضوع‌های یادشده می‌تواند یکی از این موردها باشد:

مبانی نظری، نظریه، تاریخ، موردپژوهی، نقد نظریه و روش و اثر، آموزش، پژوهش کاربرد نظریه، و پژوهش در روش‌ها و فنون طراحی و اجرا و مدیریت.

اهداف و زمینه ها:

صفّه به بررسي گذشته و حال معماري و شهرسازي ايران و جهان و مباني نظري رويدادهاي مربوط به حوزه شهرسازي، و قبول مقاله از عموم صاحب‌ نظران در زمينه‌هاي موضوعي فوق مي‌پردازد و غالب مطالب و مقالات آن به عنوان مرجع و منبع مورد استفاده دانش پژوهان قرار مي‌گيرد.  صفه متناسب با زمینۀ تخصصی‌اش (معماری و شهرسازی) در این موضوع‌ها مقاله می‌پذیرد:

آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری، معماری منظر و آمایش زمین، معماری، طراحی داخلی، حفاظت از بناها و مکان‌های تاریخی و فرهنگی، بازسازی پس از بحران.

نظر و یا رویکرد مقاله‌ها در موضوع‌های یادشده می‌تواند یکی از این موردها باشد:مبانی نظری، نظریه، تاریخ، موردپژوهی، نقد نظریه و روش و اثر، آموزش، پژوهش کاربرد نظریه، و پژوهش در روش‌ها و فنون طراحی و اجرا و مدیریت. توصیه می‌کنیم که نویسندگان هنگام عرضۀ مقاله به صفه «موضوع» و «منظر» (یا رویکرد) مقاله‌شان را مشخص کنند.

پایگاه های نمایه کننده:

 • new_releasesآخرین مقالات چاپ شده
  روشنفکران ایرانی و دوگانۀ میراثِ ملّی و تاریخ معماری ایران (تقابل و تکامل) دورۀ مشروطه تا پایان عصر رضاشاه سنجش میزان تاب‌آوری و چگونگی توزیع آن در محلات شهر تهران پالیمپسـست «لایه‌نگاری»؛ ابزاری برای تبیین کیستیِ شهر تاریخی مقایسۀ برچسب‌گذاری انرژی ساختمان‌های مسکونی بر اساس دو روش متفاوت در ارزیابی عملکرد حرارتی اولویت‌بندی عوامل رضایت سالمند از فضای باز مجموعۀ مسکونی بررسی مقولات کلیدی در ادبیات معماری معاصر ایران: 1325-1394ش1 بررسی دو مقوله از آرای غزالی دربارۀ معماری در آینۀ کتاب احیاء علوم الدین تزیین و تجمل؛ مواد و مصالح بازنمایی بنای قاجاری مدرسۀ دارالفنون با تکیه بر اسناد تصویری مطالعۀ تطبیقی تفاوت ادراک عدالت در فضاهای جغرافیایی متفاوت در محلات برخوردار و غیربرخوردار شهر تهران نمونۀ مطالعاتی: محلۀ الهیه و شهرک ولی‌عصر تحلیل توسعۀ پایدار اجتماع محلی با تأکید بر حکمروایی شایستۀ شهری نمونۀ مطالعاتی: محلۀ آخوند شهر قزوین
  watch_laterمقالات در دست چاپ

  کتاب شناسی شهرهای ایران (قسمت پنجم)

  کسی نداده نشان در جهان چنین حمام (حمام گنجعليخان)

  آشنایی با استادکاران معماری سنتی ایران

  کبوترخانه های ایران ،درهم آمیزی زیبایی و کارآیی

  لوور کبیر(1993-1983)

  ساختمان بانک چين

  تعادل بصری در دستگاه انتظام مرکزی

  اسناد شهرهای ایرانی در دوره قاجاریه

  آیین جوانمردان و طریقت معماران- سیری در فتوت نامه های معماران و بنایان و حرف وابسته

  یادگاری از گذشتهمدرسه امام خمينی یزد

  کتابشناسی شهرهای ایران قسمت هشتم

  آشنایی با استادکاران معماری سنتی ایران

  استاد پيرنیا، از نگاهی ديگر

  چرا ساختمان ها ترک می خورند

  توسعه و گسترش کویرعامل محدود کننده استعدادهای طبییعی استان تهران

  به یاد استاد پیرنیا

  معماری و شهرسازی ایران در 1310-1320 ه. ش. اولین پژواک نوآوری نووارگی: الگوی تهران

  کوچی برای همیشه

  درآمدی بر مبنای الگوی تعامل انسان و محیط

  اهمیت مرکز شهر و ضرورت توجه به آن و احیای آن

  آموزش معماری روستا، چرا و چگونه؟

  آموزش معماری در دوران پیش از مدرن بر مبنای رساله معماریه

  الگوی بهینه طراحی شهری در عصر فناوری اطلاعات

  توليد فضاهاي همگاني معاشرتپذير در محله؛ بافت مياني شهر تهران

  مديريت پيچيدگيها، تضادها و عدم قطعيتها در توسعة شهرستان مرزي قصر شيرين با بهکارگيري رهيافت اختيار راهبردي

  آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا بدین وسیله از چاپ مطالب جدید باخبر شوید.

  email